Συνάντηση με τους Πρόεδρους των 6 Επιμελητηρίων Αττικής