Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων