Συνάντηση με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω κορονοϊού