Συνάντηση με κλιμάκιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών