Συνάντηση με εκπροσώπους της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς