Συνάντηση και διαβούλευση με τους Προέδρους Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιά