Στο Delphi Economic Forum που πραγματοποιείται στο Ζάππειο