Στη Λαϊκή Αγορά Γαλατσίου «Ανακύκλωση στις Λαϊκές Αγορές της Αττικής»