Στη διάθεση των πολιτών νέα ψηφιακή υπηρεσία για να εξετάζονται ζητήματα προσβασιμότητας Α.μεΑ. και εμποδιζόμενων ατόμων