Στη ΓΣ Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών ΕΡΜΗΣ