Στην τελετή έναρξης των εργασιών επέκτασης του σταθμού κρουαζιέρας στον Πειραιά