Στην Αττική, Επενδύουμε στη Νέα Γενιά

Στην Αττική, Επενδύουμε στη Νέα Γενιά

  1. Την περίοδο 2019- 2023 παραδόθηκαν 
    • 29 νέα σχολικά συγκροτήματακαι 251 σχολικές αίθουσες, με ωφελούμενους 6.235 μαθητές
    • Εκπονούμε μελέτες για ακόμη 23 νέα σχολικά συγκροτήματα