Σπέτσες: Προγραμματική Σύμβαση για την Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων