Σαλαμίνα: Παράδοση Απορριμματοφόρου και Κάδων Ανακύκλωσης