Πρόστιμα, κατασχέσεις και κυρώσεις στους παραβάτες επιχειρηματίες μετά από 2.864 ελέγχους των αρμόδιων διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής