Πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πάρκο Τρίτση