Πράσινη Διαχείριση των Απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία

Πράσινη Διαχείριση των Απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία

 1. Νέα Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας καιΜονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων,  για φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων.
 2. Νέος Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αθήνας.
 3. Νέος ΧΥΤΥ σταΚύθηρα.
 4. Εξασφάλιση 200 εκ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για την προώθηση της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
 5. Τοποθέτηση 1.000 γωνιών ανακύκλωσης κι άλλου εξοπλισμού, σε όλη την Αττική.
 6. Πιλοτικό «Πρωτάθλημα ανακύκλωσης»,σε 70 Δημοτικά Σχολεία της Αττικής, με συμμετοχή 20.000 μαθητών.
 7. Το πρώτο online Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης στην Ελλάδα, λειτουργεί στην Αττική.
 8. Λειτουργία χωριστού ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων. Δωρεάν διανομή στους Δήμους 200 καφέ απορριμματοφόρων και 45.000 κάδων.
 9. 50 κινητά πράσινα σημεία, για συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών κι εκπαίδευση- ευαισθητοποίηση μαθητών και πολιτών. Έκδοση κάρτας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και παροχή πόντων επιβράβευσης Green Card, σε 190.000 πολίτες της Αττικής ως σήμερα.
 10. Στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσηςγια την προώθηση της ανακύκλωσης.
 11. Δωρεάν διανομή εκατοντάδων τόνων λιπάσματος υψηλής αξίας σε παραγωγούς της Αττικής, το οποίο προέρχεται από την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων που υλοποιείται στην Αττική.