Παρατείνεται για 1 Έτος το Πρόγραμμα στήριξης φορέων του Σύγχρονου Πολιτισμού της Περιφέρειας