Παρακολουθούμε στενά το πως εξελίσσεται η κατάσταση με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Αττική, εξαιτίας της φωτιάς στη Μεταμόρφωση