Παραδώσαμε υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες του ασύλου Ανιάτων