Παραδόθηκε ο ξενώνας εξυπηρέτησης των συγγενών των περιθαλπομένων στο Διοικητή του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»