Παράδοση 3 απορριμματοφόρων και καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη