Παράδοση μηχανημάτων και εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού