Παράδοση απορριμματοφόρου και καφέ κάδων ανακύκλωσης στο Δήμο Πεύκης