Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας