Να μαζέψει η κα Δούρου τους μισθωμένους λασπολόγους της