Νίκαια: 50 εκατ € από την Περιφέρεια Αττικής για σημαντικά έργα