Με 180 εκατ. ευρώ ενισχύουμε τις Δομές Υγείας της Αττικής