Κοπή Πίτας της παράταξης μας «Νέα Αρχή για την Αττική»!