Κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού, βελτίωσης και εγκατάστασης πρασίνου σε νησίδες κεντρικών οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής