Καισαριανή: Συνάντηση με το Δήμαρχο Χρ. Βοσκόπουλο για τα έργα που υλοποιούνται