Καθαρισμοί Ρεμάτων: Συνεχίζονται εντατικά και σε καθημερινή βάση σε όλη την Αττική