Η προσπάθεια για αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως από την Περιφέρεια είναι διαρκής