Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για τον Κορωνοϊό