Επίσκεψη στο ανακαινισμένο Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου