Επίσκεψη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙΔΙΜΥ)