Εκλογικό μας κέντρο είναι η καρδιά των συμπολιτών μας