Εθελοντικές αιμοδοσίες και δράσεις συλλογής τροφίμων για τον Ουκρανικό Λαό