Εγκρίθηκε από το ΠΕΣΥ Αττικής η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων