Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση στο Golden Hall