Διεθνής Πρωτοβουλία για την Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας, που διοργανώνεται από την ΑΗΕΡΑ «Άγιος Ανδρέας – Αχαΐα»