Δεν αφήσαμε κανέναν πολίτη της Αττικής μόνο σε αυτή την κρίση