Δάφνη-Υμηττός: Παράδοση απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων & καφέ κάδων