Γραμμή 4 ΜΕΤΡΟ: Στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για την έναρξη κατασκευής της γραμμής