Γήπεδο ΑΕΚ: Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού