Αυξήθηκαν οι επιτροπές θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης για τις άδειες οδήγησης, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων στη διαδικασία