Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις