Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα της προμήθειας νέων λεωφορείων