Ανοίγουν οι χώροι πρασίνου και άθλησης της Περιφέρειας Αττικής