Ανθρώπινη Περιφέρεια

Περιφέρεια Αττικής : Ανθρώπινη Περιφέρεια

Βρισκόμαστε διαρκώς , δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.

  • 160 εκατομμύρια ευρώ , για δαπάνες κοινωνικής προστασίας
  • 292 κοινωνικές δομές(Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Κοινωνικά παντοπωλεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, κλπ) για την υποστήριξη ευάλωτων συμπολιτών μας.
  • 255.000 ωφελούμενοι από τα κοινωνικά προγράμματα.
  • Δωρεάν τρόφιμα , σε 60.000 οικογένειες, μέσα από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, 25 εκ. ευρώ.
  • Παροχή δωρεάν κεφαλαίου κίνησης σε000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, ύψους 250 εκ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και τη διάσωση 50.000 θέσεων εργασίας.